Nu au drag oamenii-aceștia de lumina ei

Ochiul celui care vrea femeia altui om

Pândește-amurgul și zice-n sine:

N-o să mă vadă nimeni, și-și ascunde fața.

Iar când e ziuă, se ascund, căci nu au drag

Oamenii-aceștia de lumina ei.

(Iov, cap. 24, trad. Petru Creția)