Rugăciune

Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei,

  1. să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și
  2. să vă lumineze ochii inimii,

ca să pricepeți

  1. care este nădejdea chemării Lui,
  2. care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, și
  3. care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți, și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai pe sus
  1. de orice domnie,
  2. de orice stăpînire,
  3. de orice putere,
  4. de orice dregătorie și
  5. de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. (Efeseni 1:17-21)