Preoții lui învață pe popor pentru plată

Căpeteniile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată, și proorocii lui proorocesc pe bani; și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic: Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nici o nenorocire! (Mica 3:11)