Nu trebuie să fie considerat un gest regretabil

Dar dacă un popor sau o împărăţie nu se va supune lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi nu-şi va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete şi cu ciumă, zice Domnul, până îl voi nimici prin mâna lui. (Ier. 27:8)

Este, deci, mai bine să slujești un conducător străin, decât să fii ucis de sabie, foamete sau boală.

Nu trebuie să fie considerat un gest regretabil sacrificiul confortului propriu în schimbul propriei vieți.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.