Dumnezeu ia mințile aceluia pe care îl distruge

„Aşa mi-a vorbit Domnul: „Fă-ţi nişte legături şi nişte juguri şi puneţi-le la gât. Trimite-le împăratului Edomului, împăratului Moabului, împăratului copiilor lui Amon, împăratului Tirului şi împăratului Sidonului prin trimişii care au venit la Ierusalim la Zedechia, împăratul lui Iuda. (Ier. 27:2-3)

Mesajul a fost trimis prin ambasadorii țărilor învecinate, care probabil au venit la Zedechia, ca să îi ceară să se alieze împotriva puterii mereu crescânde a lui Nabuconodosor. Alianța a fost, în ciuda eforturilor, zadarnică, și înspre distrugerea lor. Deus quem destruit dementat (Dumnezeu ia mințile aceluia pe care îl distruge).

Cei răi se îndreaptă deseori către nenorocirea lor, ca și cum singura lor ambiție ar fi auto-distrugerea.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.