Biserica noastră strămoșească

Atunci preoţii şi prorocii au vorbit astfel căpeteniilor şi întregului popor: „Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea; căci a prorocit împotriva cetăţii acesteia, cum aţi auzit voi înşivă cu urechile voastre!” (Ier. 26:11)

Cetatea aceasta, Ierusalimul, era o cetate sfântă, și, deci, considerată inviolabilă.

 

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.