N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei

Proverbe 5:2: “ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă.”

Să știi să gândești corect, cum a făcut Iov: “Făcusem un legămînt cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare” (Iov 31:1).

Mântuitorul a spus: “dinlăuntru, din inima oamenilor, ies gîndurile rele, preacurviile, curviile, uciderile” (Marcu 7:21). Inima multor oameni nu este mai bună decât crâșmele și locurile defăimate, pentru că mișună în ele cele mai josnice și animalice instincte, ca muștele din Egipt: “Iată marea cea întinsă şi mare: în ea se mişcă nenumărate vieţuitoare mici şi mari. Acolo în ea, umblă corăbiile, şi în ea este leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei (Psalmi 104:25-26)”.

Ipocriții se abțin, în văzul lumii, de păcatele bătătoare la ochi, dar în sinea lor consimt cu hoții și celor care se dedau la plăceri trupești: “Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el, şi te însoţeşti cu preacurvarii (Psalmul 50:18)”, imaginându-se că sunt împreună cu ei, și dorind să facă ce fac aceștia. Această stare este un adulter mental, o stricăciune contemplativă.

Este la fel de greșit să retrăim în amintirea noastră păcate mai vechi. Cea care își aducea aminte de curviile ei și-a înmulțit păcatele: “Astfel, ţi-ai înnoit iarăşi nelegiuirile tinereţei tale, cînd Egiptenii îţi strîngeau ţîţele, din pricina sînului tău fecioresc (Ezekiel 23:21)”.

Cei care au hemoragii interne sunt în pericol de moarte. În mod asemănător, cei care ard de dorința de a simți plăceri intime neîngăduite sunt sortiți pieirii, dacă nu își mortifică tendințele: “Curăţeşte-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mîntuit! Pînă cînd vei păstra gînduri nelegiuite în inima ta? (Ieremia 4:14)”

Gîndurile rele sînt urîte Domnului (Prov. 15:26).

A privi plin de dorință este tot una cu a comite adulter: “Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s’o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Mat. 5:28)”. Din acest motiv, “N’o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei (Prov.6:25)”.

Fragment din Comentariul cărții Proverbe, de John Trapp, sec. al XVII-lea.