Un tigru, care ținea strâns cu dinții toate spiritele înalte

Împăratul Ioiachim, toţi vitejii lui şi toate căpeteniile lui au auzit cuvintele lui, şi împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înştiinţat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit şi s-a dus în Egipt. (Ier. 26:21)

Ioiachim era ca un tigru, care ținea strâns cu dinții toate spiritele înalte ale vremii sale.

Vedeți și: Ci împăratul a poruncit lui Ierahmeel, fiul împăratului, lui Seraia, fiul lui Azriel, şi lui Şelemia, fiul lui Abdeel, să pună mâna pe logofătul Baruc şi pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. (Ier. 36:26)

 

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.