Cuvântul, ca grâul

Nu este cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca? (Ier. 23:29)

Este ca grâul, sau ca alimentele sănătoase (Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie… 1 Tim 6:3), la fel cum este ca focul, numit în limba greacă πυρ, pentru că este pur, și pentru că face lumină. Focul luminează, însuflețește, încălzește, purifică, asimilează, aspiră, consumă orice substanță, congregat homogenea, segregat heterogenea (adună ceea ce se aseamănă, și desparte ceea ce este diferit). La fel operează și Cuvântul lui Dumnezeu, însoțit de Duhul Sfânt:

  • După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului şi va curăţa Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii şi cu duhul nimicirii… (Isaia 4:4)
  • Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului şi ca leşia înălbitorului. (Mal. 3:2)
  • Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc. (Matei 3:11)
  • Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă. (Ioan 6:63)
  • Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?” (Luca 24:32)

Când Cuvântul se întoarce acasă în inimă în toată puterea lui, înseamnă că acel Cuvânt a fost trimis de Dumnezeu: ”căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, făcuse şi din mine apostolul Neamurilor” (Gal. 2:8)

 

Și tot așa cea mai întărită inimă, și cel mai zdravăn stomac sunt îmblânzite de Cuvântul lui Dumnezeu, când Domnul începe lucrarea Sa, ca și cum ar ara într-un pământ rău, trecând cu oțelul Său și tăind brazde:

  • Căci aşa vorbeşte Domnul către oamenii din Iuda şi din Ierusalim: „Desţeleniţi-vă un ogor nou şi nu semănaţi între spini! (Ier. 4:3)
  • Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit. (Evrei 4:2)

Și precum gheața cea mai întărită se poate sparge cu apă fierbinte, ca și cu un ciocan, la fel, inima cea mai întărită se poate înmuia cu Evanghelia și cu Legea.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.