Înşală inimile celor lesne crezători

Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „N-ascultaţi cuvintele proorocilor care vă proorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.” Ier. 23:16

Închideți-vă urechile la proorocirile lor, și respingeți-le cu toată seriozitatea, la fel cum ați face cu un șarpe care vă iese în cale, sau ca și cum ați descoperi otravă în mâncarea voastră.

Închipuirile zadarnice, ca și cuvintele frumoase, îi fac pe cei simpli să le cadă în mreje.

Vedeți și: Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. (Romani 16:18)