Exemplul și scandalul

De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor despre prooroci: „Iată, îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin proorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.”

Locul deosebit în care au păcătuit dă două aripi păcatului lor, și anume exemplul și scandalul, prin care se ridică mai sus, și zboară mai departe.

Vedeți și Ier. 23:11: „Proorocii şi preoţii sunt stricaţi; le-am găsit răutatea chiar şi în Casa Mea, zice Domnul.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.