Multiplicem pacem significat

Proverbe 3:2b ”Îți vor aduce multă pace.”

Multiplicem pacem significat, îți va multiplica pacea, spunea cineva.

”Celui cu inima tare, Tu-i chezășluiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.” (Isaia 26:3)

I se va înmulți pacea, și va avea pace cu Dumnezeu, cu sinele, cu ceilalți. O pace care se va înnoi în fiecare zi, o pace curată, pură.

Fragment din Comentariul cărții Proverbe, de John Trapp, 1640.