Cum știi că îl urăști pe Dumnezeu

Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni.

Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt;

sau: va ține la unul, și va nesocoti pe celălalt:

Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. (Matei 6:24)

ESV: You cannot serve God and money.