Pentruca toți cei ce au găsit plăcere în nelegiuire

Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentruca toți cei ce n'au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osîndiți. (2Tes. 2:11-12)