Îngrămădește haine ca noroiul

Dacă strînge argint ca țărîna,
dacă îngrămădește haine ca noroiul,
el le strînge, dar cel fără vină se îmbracă în ele,
și de argintul lui omul fără prihană are parte.

(Iov 27:16,17)