Ca să nu fie irosit timpul

Ţi-am vorbit când îţi mergea bine; dar tu ziceai: „Nu pot s-ascult!” Aşa ai lucrat din tinereţea ta şi n-ai ascultat glasul Meu. (Ier. 22:21).

”Israel s-a îngrăşat şi a azvârlit din picior; – te-ai îngrăşat, te-ai îngroşat şi te-ai lăţit!” (Deut. 32:15) este o observație mai veche. A fi un păcătos vechi, obișnuit și împietrit în nedreptate este cu atât mai agravant.

”Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea în pustiu. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile Mele, pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele, şi Mi-au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustiu, ca să-i nimicesc” (Ez. 20:13). Acolo au cârtit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise de zece ori.

”Patruzeci de ani a fost întristat de acea generație perversă.” Ei au început să fie răi chiar din momentul în care se formau ca stat, la fel cum Esau a început să îl persecute pe Iacov în pântecele mamei sale, ca să nu fie irosit timpul.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, cca. 1648.