Despre casele mari

Vai de cel ce îşi zideşte casa cu nedreptate, şi odăile, cu nelegiuire; care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata. (Ier. 22:13)

Se spune că Phocas a auzit o voce din cer, care i-a spus: “ Aedificans aure, sedesque in sidera mittens, ”, și cu toate acestea, păcatul ce stă la temelie, va răsturna totul.

Bernard a protestat vehement împotriva unora din vremea lui, care, cu costuri și atenție enorme, erigere mutes, negligere mores, și-au construit case extravagante, dar nu au dat importanță comportamentului lor, căruia trebuia să i se ofere în mod deosebit, toată atenția.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, cca. 1648.