Căsătoria este un legământ cu două fațete

Proverbe 2:17 ”care părăsește pe bărbatul tinereței ei, și uită legămîntul Dumnezeului ei”.

Căsătoria este un legământ cu două fațete, una religioasă, cealaltă civilă, pentru că cei doi se leagă în primul rând înaintea lui Dumnezeu, și apoi unul înaintea celuilalt. Jurământul este făcut înaintea lui Dumnezeu, care va penaliza partea care îl calcă, pentru că ”Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari (Evrei 13:3)”.

Fragment din Comentariul cărții Proverbe, de John Trapp, 1640.