Eu sînt milostiv

Dacă iei zălog haina aproapelui tău, să i-o dai înapoi înainte de apusul soarelui; căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul: cu ce are să se culce?

Dacă strigă spre Mine după ajutor, Eu îl voi auzi, căci Eu sînt milostiv. (Ex. 22:26-27)