Ca Mohamed

De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: „Nu-l vor plânge zicând: „Vai, fratele meu! Vai, sora mea!” Nici nu-l vor plânge zicând: „Vai, doamne! Vai, măria sa!”  (Ier. 22:18)

Datorită pretențiilor excesive, el a pierdut afecțiunea poporului, și nu s-a găsit nimeni, între prieteni și aliați, care să îi deplângă moartea. La fel cum Iehoram a trăit fără să fi fost dorit de cineva, și a murit neplâns. Sau ca regele Edwin al Angliei, care a trăit în păcat, și a murit împlinindu-se prin moartea sa dorința multora. Sau ca Mohamed, care a trăit temut de toți, dar a murit fără să fi fost jelit de cineva.

Dar citiți și promisiunea făcută lui Zedechia, pentru atitudinea sa frumoasă față de Ieremia:

Numai ascultă cuvântul Domnului, Zedechia, împăratul lui Iuda! Aşa vorbeşte Domnul despre tine: „Nu vei muri ucis de sabie, ci vei muri în pace: şi cum au ars miresme pentru părinţii tăi, vechii împăraţi care au fost înaintea ta, tot aşa vor arde şi pentru tine şi te vor jeli zicând: „Vai, doamne!” Căci Eu am rostit cuvântul acesta, zice Domnul.” (Ier. 34:4-5)

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, cca. 1648.