…ați ales ce nu-Mi place…

Proverbe 1:29 ”Pentrucă au urît știința, și n’au ales frica Domnului…

Αρετη, quasi αιρετη: Αγαθον, quasi αγαν θεατον.

”Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul, și să aleagă binele…” (Isaia 7:16)

”Cei care vor alege ce-Mi este plăcut, și vor stărui în legămîntul Meu…” (Isaia 56:4)

”…ați ales ce nu-Mi place” (Isaia 65:12).
Spre deosebire de aceia, Moise ”a preferat să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decît să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului” (Evrei 11:25), Iosua , împreună cu casa sa au slujit Domnului (Iosua 24:15), iar Maria ”și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua” (Luca 10:42).

Fragment din Comentariul cărții Proverbe, de John Trapp, 1640.