Cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură toată ziua

Căci, ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie şi apăsare!”, aşa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară şi batjocură toată ziua. (Ier. 20:8)

Aceasta este recompensa bunelor mele intenții pentru acest popor pervers și a suferinței mele în mijlocul lor, suferință pe care am primit-o de la ei. Puține păcate sunt mai periculoase ca:

  • cele care batjocoresc Cuvântul lui Dumnezeu, ca în textul citat
  • disprețuirea Cuvântului lui Dumnezeu: Voi ziceţi: „Ce mai osteneală!” şi o dispreţuiţi, zice Domnul oştirilor; şi aduceţi ce este furat, şchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceţi! Pot Eu să le primesc din mâinile voastre? – zice Domnul. (Mal. 1:13)
  • pizma: Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel şi-l batjocoreau. (Fapte 13:45)
  • sporovăiala despre Cuvântul lui Dumnezeu: Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?” Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”? (Rom. 9:19, 20)
  • poticnirea de Cuvânt: „O Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi. (1Pet. 2:8)
  • tragerea unor concluzii greșite (odioase) din Cuvântul lui Dumnezeu: Şi de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă. (Rom. 3:8)

 

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1648.