Cum se intră în Împărăția lui Dumnezeu

Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște Iudei, cari au ațîțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au tîrît afară din cetate, crezînd că a murit.

Cînd l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s’a sculat și a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, și au făcut mulți ucenici, s’au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor.

El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. (Acts 14:19-22)