Vai de cei ale căror datorii nu sunt șterse din Cartea lui Dumnezeu

Dar Tu, Doamne, cunoşti toate uneltirile lor făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea şi nu le şterge păcatul dinaintea Ta: ci să fie doborâţi în faţa Ta! Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale! (Ier. 18:23)

“Nu le ierta nelegiuirea şi nu le şterge păcatul dinaintea Ta…” Un blestem greu.

Vai de cei ale căror datorii nu sunt șterse din Cartea lui Dumnezeu. Păcatele lor pot dormita pentru multă vreme, ca o datorie pe care nu am reușit să o plătim, și despre care nimeni nu mai amintește de ani de zile.

La fel s-a întâmplat cu împăratul Saul, care i-a ucis pe Ghibeoniți, și a fost pedepsit cu 40 de ani mai târziu. Sau ca în cazul lui Ioab, care l-a ucis pe Abner, și pe durata domniei lui David nimeni nu a spus nimic.

În asemenea cazuri și conștiința oamenilor poate să adoarmă pentru un timp, dar condamnarea lor rămâne valabilă.  Nici ei nu se pot simți în siguranță până când Dumnezeu va șterge păcatele lor, de dragul Său, trăgând cu roșul sângelui lui Hristos peste fiecare element al listei cu greșelile noastre.

 

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1648.