Judecata Sa, cu cât mai neașteptată, cu atât este mai îngrozitoare

Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac. (Ier. 18:10)

  1. Voi lua înapoi tot ce Îmi aparține: De aceea Îmi voi lua iarăşi înapoi grâul la vremea lui şi mustul la vremea lui şi Îmi voi ridica iarăşi de la ea lâna şi inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea. (Osea 2:9)
  2. Voi blestema binecuvântările lor: Dacă nu veţi asculta, dacă nu vă veţi pune inima ca să daţi slavă Numelui Meu, zice Domnul oştirilor, voi arunca în voi blestemul şi voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am şi blestemat, pentru că n-aveţi pe inimă porunca Mea. (Mal. 2:2)
  3. Îi voi distruge după tot binele pe care l-am făcut: Când veţi părăsi pe Domnul şi veţi sluji unor dumnezei străini, El Se va întoarce şi vă va face rău şi vă va nimici, după ce v-a făcut bine.” (Iosua 24:20)

Toate acestea, indiferent că vor duce sau nu la binele sau răul unui popor, Dumnezeu le aduce la îndeplinire deodată.

Mila Sa, cu cât mai neașteptată, cu atât este mai binevenită, iar judecata Sa, cu cât mai inopinată, cu atât este mai îngrozitoare.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1648.