Temelia comportamentului religios

Dragostea față de Dumnezeu și aproapele este temelia/fundația pe care se sprijină întregul comportament religios și moral al omului, așa cum o ușă este agățată în balamale. Dacă această temelie este distrusă, întreaga structură se va prăbuși.

Love of God and neighbor is the foundation on which man’s entire religious and moral conduct rests, as a door rests on its hinges. Destroy the foundation and the whole structure will fall.

(Ceslaus Spicq, Agape in the New Testament)