Avînd mintea întunecată

Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul:

să nu mai trăiți cum trăiesc păgînii,

în deșertăciunea gîndurilor lor,

avînd mintea întunecată,

fiind străini de viața lui Dumnezeu,

din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor.

Ei și-au perdut orice pic de simțire,

s'au dedat la desfrînare,

și săvîrșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. (Efes. 4:17-19)