Trândăvia este un păcat în orice zi, dar în special de Sabat

Dacă Mă veţi asculta în adevăr, zice Domnul, şi nu veţi aduce nicio sarcină înăuntru pe porţile acestei cetăţi în ziua Sabatului, ci veţi sfinţi ziua Sabatului şi nu veţi face nicio lucrare în ziua aceasta, atunci pe porţile acestei cetăţi vor intra împăraţi şi voievozi care vor şedea pe scaunul de domnie al lui David; ei vor veni în care şi călare pe cai, ei şi voievozii lor, oamenii lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului, şi cetatea aceasta va fi locuită în veci. (Ier. 17:24)

Dacă veți sfinți Sabatul, petrecând acea zi sfântă într-un mod sfânt, pentru că, altfel, Dumnezeu ne poate învinui de irosirea timpului.

Trândăvia este un păcat în orice zi, dar în special de Sabat. În acea zi, trândăvia spirituală este la fel de rea ca și munca fizică.

 

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1648.