Ornamentele nerecomandate

Proverbe 1:9 ”Căci ele sînt o cunună plăcută pe capul tău, și un lanț de aur la gîtul tău.

”Înțelepciunea omului îi luminează fața, și asprimea feței i se schimbă. (Ecl. 8:1)”. Platon spunea că nicio piatră prețioasă nu are strălucirea unei minți credincioase și înțelepte. Niciun ornament nu înfrumusețează o față mai mult decât harul. Moise și Iosif erau ”frumoși înaintea lui Dumnezeu” (Fapte 7:20), și aveau trecere înaintea oamenilor. Coroana de aur sau șiragul de perle nu sunt ornamentele recomandate în acest verset.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.