Psalmul 112

Lăudați pe Domnul!

Ferice de omul care se teme de Domnul,

și care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!

Sămînța lui va fi puternică pe pămînt;

neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvîntat.

El are în casă bogăție și belșug,

și neprihănirea lui dăinuiește în veci.

Celui fără prihană îi răsare o lumină în întunerec,

El este milostiv, îndurător și drept.

Ce bine-i merge omului care face milă

și împrumută pe altul,

și care își rînduiește faptele după dreptate!

Căci el nu se clatină niciodată;

pomenirea celui neprihănit ține în veci.

El nu se teme de vești rele,

ci inima lui este tare,

încrezătoare în Domnul.

Inima îi este mîngîiată,

n’are nicio teamă,

pînă ce își vede împlinită dorința față de protivnicii lui.

El este darnic, dă celor lipsiți;

milostenia lui ține în veci;

capul i se înalță cu slavă.

Cel rău vede lucrul acesta, și se mînie, scrîșnește din dinți și se topește.

Poftele celor răi rămîn neîmplinite.