Mai degrabă un vaticinum, decât un votum

Varsă-Ţi urgia peste neamurile care nu Te cunosc şi peste popoarele care nu cheamă Numele Tău! Căci mănâncă pe Iacov, îl înghit, îl topesc şi-i pustiesc locuinţa. (Ieremia 10:25)

Aceasta este mai degrabă o profeție, decât o rugăciune; mai degrabă un vaticinum, decât un votum.

“Neamurile care nu te cunosc…” Neglijarea rugăciunii în familie dă la o parte acoperișul căminului, ca să cadă blestemele pe lucrurile din casă, pe mâncare și treburile zilnice.

Traducere din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1648.
Imaginea: Paolo Domenico Finoglia, (1590–1645) Rinaldo slaughters enemies, c. 1640
The victory of the Christian warrior Rinaldo on the opposing forces. Rinaldo is caught in the act of inflicting the fatal blow to Suleiman, Castle of Conversano (Bari)