Dacă ați fi înțelepți, nu ați spune-o în gura mare

Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica și cocorul își păzesc vremea venirii lor; dar poporul Meu nu cunoaște Legea Domnului! Cum puteți voi să ziceți: „Suntem înțelepți, și Legea Domnului este cu noi”? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor. (Ieremia 8:7-8)

Dacă ați fi înțelepți, nu ați spune-o în gura mare. “Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om”, spunea sfântul Agur (Prov. 30:2). Știu doar atât, că nu știu nimic, spunea Socrate. Nu știu mai mult decât faptul, că nu știu nimic, spunea un al treilea. Cum puteau aceștia, din textul nostru, să spună că sunt înțelepți, când păsările cerului sunt considerate superioare acestora?

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.