Prieteni mai răi, decât acasă?

De aceea aşa vorbeşte Domnul împotriva oamenilor din Anatot care vor să-ţi ia viaţa şi zic: „Nu proroci în Numele Domnului, căci vei muri ucis de mâna noastră!” (Ier. 11:21)

Unde ar putea să găsească cineva prieteni mai răi, decât acasă? Un profet nu este mai puțin apreciat decât acasă:

Şi găseau astfel în El o pricină de poticnire. Dar Isus le-a zis: „Nicăieri nu este preţuit un proroc mai puţin decât în patria şi în casa lui.” (Matei 13:57)

Probatissimuset optimus quisque peregre vivit, spunea Ennius, în Cicero.

Traducere din Comentariul cărții Ieremia de John Trapp, 1648

Imaginea: Pierre-Narcisse Guérin, French (Paris 1774 – 1833 Rome)
Phaedra and Hippolytus, c. 1802