Ca să dea celor neîncercați agerime de minte

Proverbe 1:4 ”ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tînărului cunoștință și chibzuință

Cel neîncercat – אחפ, fatuo, fatuello – diminutivul dat de Lipsius celui care nu se simte suficient de deștept ca să fie învățat de alții, sau care să nu accepte sfaturile, cineva imposibil de convins.

Bis desipit qui sibi sapit – cel care este înțelept în ochii săi este de fapt de două ori nebun (Pr. 3:7).

Plurima ignoro, sed ignorantiam meam non ignoro. Chiar dacă nu cunosc mult, măcar atât știu, că am puțină știință.

Fragment din Comentariul cărții Ieremia, de John Trapp, 1640.