Învățătura care duce la evlavie

Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită,

și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos

și de învățătura care duce la evlavie,

este plin de mîndrie, și nu știe nimic:

ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte,

din cari se naște pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zădarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și cari cred că evlavia este un izvor de cîștig.

Ferește-te de astfel de oameni. (1Tim 6:3-5)