Broaște

Faraon a chemat pe Moise, și pe Aaron, și a zis:

„Rugați-vă Domnului, să depărteze broaștele dela mine și dela poporul meu; și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului”.

Moise a zis lui Faraon:

„Hotărăște-mi, cînd să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele dela tine și din casele tale? Nu vor mai rămînea decît în râu”.

El a răspuns:

Mâine„.

(Exodul 8:8-10)