Pavel stârnit

Peter Leithart

Apostolul Pavel, plimbându-se prin Atena, nu este impresionat de arhitectură, cultură sau artă. El observă că orașul este plin de idoli, și acesta este motivul care îl stârnește în duh (Fapte 17:16). Iar aceasta ne stârnește și nouă câteva reflecții.

Ce a văzut Pavel, și alții nu au observat? Ce ar putea să îl stârnească pe Pavel astăzi, dacă s-ar plimba prin Times Square sau Millenium Park, într-o după amiază de duminică? Ce idoli ar localiza? Oare și evreii care locuiau în Atena au observat idolatria ateniană? Suntem noi stârniți de idolii care ne înconjoară? Ar trebui să fim, oare? Sau suntem obișnuiți să trăim printre ei?

”Paroxismul” lui Pavel (etimologic legat de verbul grecesc tradus prin ”a provoca”) ne reamintește de felul în care și Domnul a fost provocat de Israel. Când evreii s-au răzvrătit în pustiu, Dumnezeu s-a întrebat, pe un ton care seamănă a uimire, în Numeri14:11: Şi Domnul a zis lui Moise: „Până când Mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în Mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? (în lb. engleză: până când mă va stârni poporul acesta…). Concret, idolii israeliților au stârnit gelozia lui Dumnezeu: El a întins ceva ca o mână şi m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ şi cer şi m-a dus, în vedenii dumnezeieşti, la Ierusalim, la uşa porţii de la curtea dinăuntru, care caută spre miazănoapte, unde era locul idolului geloziei care stârnea gelozia Domnului. (Ezec. 8:3) Dumnezeu dorea atenția poporului, dar când israeliții s-au întors către idoli, Dumnezeu a reacționat cu furia celui înșelat în dragoste. În final, Dumnezeu își abandonează și Casa, pentru că este spurcată de idoli. Stârnit de gelozie, El abandonează Țara, ca să stârnească gelozia poporului israelit (Deut. 32). Pavel reacționează la fel cum Dumnezeu a reacționat față de idoli, și simte gelozia pe care e convins că o simte și Dumnezeu, stârnit fiind, în duhul său, deoarece atenienii nu slujeau pe dumnezeul care i-a creat.

Cuvântarea lui Pavel în Atena se naște din această provocare a duhului. Pentru un timp, Dumnezeu a trecut cu vederea idolatria celorlalte popoare, dar acest timp a luat sfârșit. Acum este gata să judece întreaga oikumene (lumea civilizată, n. tr.) prin Iisus, și a demonstrat aceasta prin învierea din morți a lui Iisus. Dumnezeu, întristat din cauza închinării la idoli al evreilor este stârnit acum, prin Apostol, de idolii celorlalte popoare. Altarele construite pentru un Dumnezeu necunoscut trebuie să lase loc slujirii față de Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus Hristos.

 

 

Articol apărut la adresa https://www.firstthings.com/blogs/leithart/2016/03/paul-provoked, și publicat cu permisiunea autorului.