Nu e timp pentru zodiac

De aceea, să n’ascultați pe

  1. proorocii voștri,
  2. pe ghicitorii voștri,
  3. pe visătorii voștri,
  4. pe cititorii voștri în stele, și
  5. pe vrăjitorii voștri, cari vă zic: „Nu veți fi supuși împăratului Babilonului!”

 

Traducerea ortodoxă:

Iar voi să nu ascultaţi

  1. pe proorocii voştri,
  2. pe ghicitorii voştri,
  3. pe visătorii voştri,
  4. pe vrăjitorii voştri şi
  5. pe-ai voştrii cititori de stele care vă zic: „Nu veţi sluji regelui Babilonului”

Imaginea: By Chiswick Chap – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26653865