Izbăvit din gura leului

La întîiul meu răspuns de apărare, nimeni n'a fost cu mine, ci toți m'au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lîngă mine, și m'a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, și s'o audă toate Neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. (2 Tim. 4:16-17)