Ce fel de bărbat nu este gelos

Femeia virtuoasă aduce un venit în casă: ”Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri” (TC), ”Într-însa se încrede inima soţului ei, iar câştigul nu-i va lipsi niciodată.” (TO), ”Inima bărbatului ei are încredere într’însa; una ca aceasta nu va avea lipsă de bune dobândiri.” (TB), Proverbe 31:11.