Fiecare în odaia lui plină de chipuri

Și El mi-a zis: Fiul omului, vezi ce fac în întunerec bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: Nu ne vede Domnul; a părăsit Domnul țara aceasta! (Iezechiel 8:12)

(HCSB) Then He said to me, “Son of man, do you see what the elders of the house of Israel are doing in the darkness, each at the shrine of his idol?”