???

Spune: Așa vorbește Domnul Dumnezeu:

„Vai de cele ce cos perinuțe pentru subsiori, și fac măhrame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete!

Socotiți că veți prinde sufletele poporului Meu, ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre?

Voi Mă necinstiți înaintea poporului Meu, pentru cîțiva pumni de orz și cîteva bucăți de pâine, ucigînd niște suflete, cari n’ar trebui să moară, și făcînd să trăiască niște suflete cari n’ar trebui să trăiască, înșelînd astfel pe poporul Meu care ascultă minciunile voastre.”

De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu:

„Iată, am necaz pe perinuțele voastre prin cari prindeți sufletele ca păsările; deaceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe cari le prindeți ca păsările!

Vă voi rupe măhramele, și voi scoate pe poporul Meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre; și veți ști că Eu sînt Domnul.

Pentrucă întristați prin minciuni inima celui neprihănit, cînd Eu însumi nu l-am întristat, și pentrucă întăriți mâinile celui rău ca să-l împedecați să se lase de calea lui cea rea, făgăduindu-i viața, de aceea nu veți mai avea vedenii înșelătoare, și nu veți mai rosti proorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul meu, și veți ști că Eu sînt Domnul.”

(Ezekiel 13:18-23)