Despre tăierea pădurilor din România

[…] făcând astfel din țara lor o pustietate, o vecinică batjocură; toți ceice trec prin ea sînt uimiți și dau din cap. (Jer. 18:16)

Traducerea Anania:

Numai poporul Meu M’a dat uitării. Zadarnic făcut-au ei să fumege tămâie:  în căile lor pierdut-au vechile cărări, ca să bată cărări de neumblat, ca să-şi prefacă ţara’n pustiu,
spre veşnică batjocură; tot cel ce va trece prin ea se va uimi şi va clătina din cap.