Grijile și plăcerile vieții sunt denumite spini

Căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: „Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini! (Ieremia 4:3)

Grijile și plăcerile vieții sunt pe drept cuvânt denumite spini, pentru că:

  1. înțeapă și străpung sufletul
  2. adăpostesc șarpele cel din vechime
  3. înăbușesc, sufocă Cuvântul.

Nimeni nu caută recolta printre spini, ci toți îi culeg, îi pun într-o grămadă, lăsând doar urmele, cioturile buruienilor (1, 2). Nu arați acolo, și nu cultivați acel teren.

 

Versete:

  1. Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire. 1Petru 2:1
  2. De aceea lepădati orice necurăție și orice revărsare de răutate, și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Iacov 1:21

 

Fragment din Comentariul cătții Ieremia, de John Trapp, 1640.