Profeții falși

de Peter Leithart

Noul Testament conține câteva avertizări legate de profeții falși (pseudoprophetes), de cele mai multe ori în contexte apocaliptice:

  • Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi (Matei 24:11),
  • Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. (Matei 24:24),
  • Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. (Marcu 13:22),
  • În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.  (2 Petru 2:1),
  • Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. (1Ioan 4:1).

 

Legătura dintre profețiile false și crize apare în Scripturi în Ieremia. Cu cât crește amenințarea babiloniană, cu atât apar mai mulți profeți falși, care să liniștească poporul, spunând că nu există motive de teamă, și că Dumnezeu îl va înfrânge pe Nabuconodosor la fel cum i-a învins și pe asirieni. Ierusalimul, în profețiile lor, nu va fi ocupat. În Septuaginta, traducerea în greacă a Vechiului Testament, cu o singură excepție (Zah. 13:2), toate referirile la pseudoprophetes apar în Ieremia: Ier. 6:13, 33:7-16, 34:9, 35:1, 36:1, 36:8 (vedeți și http://www.obohu.cz/bible/index.php?&lang=gr&styl=LXXC&k=2P&kap=1&hs=G5578, n.tr.).

 

Ieremia are în spate istoria dinastiei lui Ahab și a Isabelei, cu sutele lor de profeți falși. Apariția acestora în Iuda este semnalul că dinastia davidică este expusă aceluiași pericol.

 

Fiara de pe uscat din Apocalipsa 13 este numită un profet fals:

  • Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte. (16:13),
  • Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. (19:20),
  • Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (20:10).

 

Această apariție atât de vizibilă a profetului fals ne avertizează că o criză stă să se producă: o împărăție va cădea, un oraș va fi redus la ruine, un templu va fi dărâmat.

 

Articol apărut inițial la adresa

https://www.firstthings.com/blogs/leithart/2015/04/false-prophet,

și publicat cu permisiunea autorului.

Imaginea: Tiepolo – Rinaldo ed il mago di Ascalona.