Poporul Meu nu cunoaşte hotărârea Domnului

Iar poporul Meu nu cunoaşte hotărârea Domnului. Cum puteţi voi să ziceţi: "Suntem înţelepţi şi avem legea Domnului?" Căci iată, pana cea mincinoasă a cărturarilor a prefăcut-o în minciună. (Ieremia 8:8, trad. ortodoxă)