Ca să întoarcă pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi

Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. (Luca 1:17)