Se îngraşă, lucesc de grăsime

Se îngraşă, lucesc de grăsime; întrec orice măsură în rău, nu apără pricina orfanului, ca să le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiţi.

„Să nu pedepsesc Eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor? ”

„Grozave lucruri, urîcioase lucruri se fac în ţară. Proorocii proorocesc neadevăruri, preoţii stăpînesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac aceste lucruri”.
(Ieremia 5:28-31)

 

Imaginea: Alessandro del Borro, pictură de Charles Mellin, 1645