Să ajungem în pivnița cu vinuri

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre (Isaia 53:5)…

A fost rănit nu pentru vina Sa, ci pentru a noastră, “pentru că El nu a cunoscut păcatul, și nici nu s-a găsit nicio vină în gura Sa”. Cu toate acestea, a luat asupra Sa ceea ce a fost demn de pedeapsă, pentru ca noi să fim liberi. A consimțit să între în presa de struguri, pentru ca noi să ajungem în pivnița cu vinuri.

Traducere din Comentariul cărții Isaia, de John Trapp, sec. al XVI-lea