Despre noi și răutatea mare din noi

De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate…
(Iacov 1:21a)

Traducerea ortodoxă: Pentru aceea, lepădând toată spurcăciunea şi prisosinţa răutăţii…

ESV: rampant wickedness

ASV: overflowing of wickedness

(Pictură de Van der Weyden.)